Wstępna propozycja rozwiązania logotypu oraz akcydensów

Obecnie opracowywany projekt. Na zdjęciu logotyp oraz wersje kolorystyczne wizytówki celem ustalenia pożądanej kolorystyki.